مارمولک http://marmoulak20.mihanblog.com 2020-08-11T04:56:12+01:00 text/html 2016-11-16T06:02:54+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی رهبر معظم انقلاب آخرین بار چه زمانی به کربلا مشرف شده‌اند؟ http://marmoulak20.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اولین باری که رهبر معظم انقلاب به زیارت کربلای معلی رفته‌اند&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">در سال ۱۳۲۵شمسی در سن ۷ سالگی بــــــــــــــــوده است. </font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147927669373251.jpg" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به ادامه مطلب رجوع شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-14T08:15:44+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی یارانه این ماه کی واریز می‌شود؟ http://marmoulak20.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد شصت و نهمین مرحله از پرداخت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">یـــــــــــــــــــــارانه نقدی ساعت 24 چهارشنبه 26 آبان ماه واریز می شود. </font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147911134013641.jpg" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لطفا به ادامه مطلب رجوع شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-14T08:08:52+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی اولین اقدام نظامی دولت «دونالد ترامپ» علیه ایران! http://marmoulak20.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سایت صهیونیستی دبکا فایل مدعی شد که احتمالا اولین اقدام نظامی «دونالد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تــــــرامپ» رئیس جمهور بعدی آمریکا در خاورمیانه علیه ایران خواهد بود.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147911109766621.jpg" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به ادامه مطلب رجوع شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-14T07:16:41+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی ناوی که باعث ترس داعشی ها شد را بیشتر بشناسید http://marmoulak20.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>عملیات تمرینی جنگنده‌های روسی از عرشه ناو هواپیما&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بـــــــــر آدمیرال کوزنتسوف در سواحل سوریه، آغاز شد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147911054086641.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-12T07:13:03+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی عکس/ نام گزارشگر محبوب ایرانی در استادیوم انگلیس مطرح شد http://marmoulak20.mihanblog.com/post/35 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">در استادیوم محل برگزاری دیدار تیم های منچسترسیتی و بارسا در شهر&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">منچستر افرادی بـــا یک پلاکارد به گزارشگر ایرانی ابراز علاقه کردند.</span> </b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147893477923461.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا برای مطالعه دقیق تر به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2016-11-12T07:00:55+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی رونمایی از برنامه های ترامپ که برای ایران آماده کرده است http://marmoulak20.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">"مرکز تحقیقات راهبردی اسراییل گزارشی از بخش مهمی از برنامه های&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">آینده ترامپ کــــــــــــــــه برای ایران در نظر گرفته رونمایی کرده است."</span> </b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147893459155351.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-09T13:00:07+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی جاده خلخال – اسالم، مسیری رویایی برای ورود به بهشت طبیعت+ تصاویر http://marmoulak20.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>جــــاده گردشگری خلخال – اسالم که شهرستان خلخال در استان اردبیل را به اسالم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>در استان گیلان متصل می کند به دلیل برخورداری از شرایط خاص و اقلیم کوهستانی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>و ترکیب طبیعت جنگلی بـــــــــا دشت امروز به عنوان رویایی ترین جاده جنگلی کشور&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>شناخته می شود. </b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147869639269841.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-09T07:48:11+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی "ترامپ" رییس جمهور شد http://marmoulak20.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری آمریکا در بیشتر ایالت‌ها به پایان رسیده&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">و تا ساعاتی دیگر یکی از دو نامزد اصلی یعنی هیلاری کلینتون یـا دونالد ترامپ،&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">به عنوان چهل‌وپنجمین رییس‌جمهوری آمریکا معرفی خواهد شد.&nbsp;&nbsp;</span> </font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147867771140631.jpg" alt=""></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای مطالعه به ادامه مطلب رجوع شود</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-09T05:31:31+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی انتشار اولین آمار غیر رسمی انتخابات امریکا http://marmoulak20.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نشریه اسلیت (Slate) آمریکا با همکاری یک شرکت خصوصی داده پژوهی،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بــــرای نخستین بار پیش از بسته شدن حوزه های رای گیری آمار برخی از&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>حوزه های انتخابات ریــــــــــــــــــاست جمهوری امریکا را منتشر کرده است. </b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147866988603661.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-08T13:42:29+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی ترامپ: اوباما برای رژیم صهیونیستی یک فاجعه تمام عیار بود http://marmoulak20.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دونالد ترامپ نماینده جمهوری خواه آمریکا در آخرین اظهارات انتخاباتی خود،&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دوران هشت ساله ریاست جمهوری باراک اوباما را یک فاجعه تمام عیار برای&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="text-align: justify;">رژیم صهیونیستی توصیف کرد.</span> </b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147861248379851.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مطالعه دقیق تر به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-08T11:04:39+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی سعید‌طوسی از ماجرای مصاحبه‌اش با صدای‌آمریکا پرده برداشت http://marmoulak20.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>قاری‌ای که این روزها جنجالی شده است، درباره علت سخن&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نگفتن خود دربـــــــاره «اصل ماجرا‌»ی اتهامات اخیر گفت:</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147860315533241.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مطالعه دقیق تر به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-08T07:13:30+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی نامه دردناک دختر پورحیدری پس از غیبت در مراسم تشییع http://marmoulak20.mihanblog.com/post/28 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">دختر پیشکسوت مرحوم استقلال از آمریکا پیامی را به مناسبت درگذشت وی منتشر کرد.</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147858924763261.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مطالعه دقیق تر به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-06T10:58:02+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی واکنش ایران به شهادت زائران ایرانی در سامرا http://marmoulak20.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سخنگوی وزارت امور خارجه به انفجار امروز سامرا&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);">که به شهادت 10 تن ایرانی منجر شد واکنش نشان داد.</span> </b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(251, 251, 251);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com147842993851361.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>لطفا برای مطالعه دقیق تر به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-06T08:06:04+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی ایران رسما علیه عربستان اعلام جنگ کرد! http://marmoulak20.mihanblog.com/post/26 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">رسانه هــــای عربی این خبر را در پی هدف قرار گرفتن پادگان&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>مزدوران سعودی در شرق یمن با موشک های ارتش یمن منتشر&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">کرده اند.</span> </b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com14784195408621.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب رجوع شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-05T10:42:23+01:00 marmoulak20.mihanblog.com علی یمانی استقلالی‌ها مشکی پوش شدند+عکس http://marmoulak20.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><b style="background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اولین تمرین استقلال بعد از فوت سرپرست سابق این تیم حال و هوای ویژه ای داشت.</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com14783427331461.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>